ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΛ. ΑΡΘΡΟ 17

ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 2016

Παραδείγματα γραπτών δοκιμασιών-Copy-CopyΘΕΜΑ: Εξετάσεις Γαλλικών στα Γυνάσια με παραδείγματα ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Μετά τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 126/2016 (ΦΕΚ τ.Α’ 211/11.11.2016) σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών Γυμνασίου γενικότερα, αλλά και την αξιολόγηση στο μάθημα των ξένων γλωσσών ειδικότερα (άρθρο 17), και έπειτα από πολλά ερωτήματα συναδέλφων εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπόνηση θεμάτων/δοκιμασιών τόσο για την ωριαία γραπτή δοκιμασία όσο και για τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες, σας αποστέλλω (Συνημμένο 1) κάποια παραδείγματα γραπτών δοκιμασιών που συνάδουν με τη φιλοσοφία και το πνεύμα του νέου Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις ξένες γλώσσες αλλά και με τα όσα αναφέρονται στο Π.Δ. (άρθρο 17, παρ.1 και παρ. 3). Διευκρινίζεται ότι τα παρακάτω παραδείγματα είναι ενδεικτικά μόνο ως προς την τυπολογία των δοκιμασιών και συνάδουν με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 17 του Π.Δ. αλλά και στις οδηγίες που έχουν εκπονηθεί και έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του ΙΕΠ για τις ξένες      (http://195.134.73.193/xenesglossesedu).       Οι      εκπαιδευτικοί       θα     επιλέξουν      το περιεχόμενο των δοκιμασιών με βάση την ύλη (κείμενα, λεξιλόγιο, γραμματικά φαινόμενα, κειμενικά είδη κτλ) που έχουν διδάξει στα προηγούμενα μαθήματα (εάν πρόκειται για ωριαία γραπτή εξέταση) ή στο προηγούμενο μάθημα (εάν πρόκειται για ολιγόλεπτη γραπτή εξέταση). Σας παρακαλώ να μου αποστείλετε τις επισημάνσεις σας και οποιοδήποτε σχόλιο (θετικό ή/και αρνητικό) με ηλεκτρονικό μήνυμα (etheatro@gmail.com) ώστε να λάβω υπόψη μου τις παρατηρήσεις σας σε επόμενα παραδείγματα δοκιμασιών. Θα ήταν, τέλος, εξαιρετικά χρήσιμο, να μου στείλετε θέματα που θα εκπονήσετε (ωριαία και ολιγόλεπτα) ώστε να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μου και να αποτελέσουν μια αρχική «βάση θεμάτων» που θα έχουν παραχθεί με την εμπειρία των εκπαιδευτικών της τάξης. Δρ Ευτυχία Νικολακοπούλου Σχολική  Σύμβουλος Γαλλικής (Π.Ε. 05 Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

;
Copyright © Δρ Ευτυχία Νικολακοπούλου           Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση