Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Στο παρακάτω έγγραφο σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα σχέδια δράσης για τα εργαστήρια δεξιοτήτων που σχεδίασε ο επιβλέπων καθηγητής για κάθε τάξη ξεχωριστά και ανά θεματικό κύκλο. Λήψη αρχείου