Εσωτερικός κανονισμός

received_3524067631047430

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- Λ. συντάχθηκε στις αρχές της χρονιάς όπου και τέθηκε σε εφαρμογή στα πλαίσια της ομαλής σχολικής ζωής, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και του δημοκρατικού διαλόγου. Οι μαθητές της σχολικής μονάδας ενημερώθηκαν για το σύνολο των κανόνων που στοχεύουν στην ομαλή, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.Λήψη αρχείου