Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η ώρα 08.15- 09.00
2η ώρα 09.05- 09.50
3η ώρα 10.00- 10.45
4η ώρα 10.55- 11.40
5η ώρα 11.45- 12.25

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα τροποποιείται με τη συμπλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού.