Έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών

Στην παρακάτω έρευνα παρουσιάζονται οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών ενό δημοτικού σχολείου. Τα δεδομένα απεικονίζονται αναλυτικά σε διάγραμμα πίτας.

Διατροφικές συνήθειες των μαθητών