Ψηφιακό υποστηρικτικό υλικό Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης
Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού
Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019» σας γνωστοποιούμε ότι στην διεύθυνση:

https://kpp.cti.gr/

λειτουργεί πύλη με υποστηρικτικό υλικό που θα εμπλουτίζεται σταδιακά.
Στην πύλη είναι διαθέσιμος ο Οδηγός Αξιοποίησης Υποστηρικτικού Υλικού