Προκειμένου να λειτουργήσει στο χώρο του νηπιαγωγείου μια βιβλιοθήκη από τα παιδιά μπορούμε να βάλουμε τους ακόλουθους κανόνες Κάθε Παρασκευή δανειζόμαστε ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του σχολείου Κάθε Δευτέρα επιστρέφουμε πίσω το βιβλίο σε καλή κατάσταση. Διαφορετικά δεν μπορούμε να δανειστούμε άλλο βιβλίο. Τοποθετούμε το βιβλίο που επιστρέφουμε στη θέση του. Μπορούμε να ζωγραφίσουμε […]