ας φτιάξουμε μια δανειστική βιβλιοθήκη

book.JPG Προκειμένου να λειτουργήσει στο χώρο του νηπιαγωγείου μια βιβλιοθήκη από τα παιδιά μπορούμε να βάλουμε τους ακόλουθους κανόνες
 • Κάθε Παρασκευή δανειζόμαστε ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του σχολείου
 • Κάθε Δευτέρα επιστρέφουμε πίσω το βιβλίο σε καλή κατάσταση. Διαφορετικά δεν μπορούμε να δανειστούμε άλλο βιβλίο.
 • Τοποθετούμε το βιβλίο που επιστρέφουμε στη θέση του.
 • Μπορούμε να ζωγραφίσουμε σε ένα φύλλο χαρτί κάτι που μας άρεσε από το βιβλίο που δανειστήκαμε.
 • Τι πρέπει να προσέχουμε:

 • Δεν τσαλακώνουμε τα βιβλία
 • Δε σχίζουμε τα βιβλία
 • Δε ζωγραφίζουμε πάνω στα βιβλία
 • Δεν πετάμε κάτω τα βιβλία
 • Δεν βρέχουμε τα βιβλία
 • Δε δαγκώνουμε τα βιβλία