Κοιτάζω τα φανάρια Ο Σταμάτης Το ανθρωπάκι αυτό το συναντάμε στα φανάρια των δρόμων. Μας προστατεύει και μας λέει να σταματάμε Ο Γρηγόρης Και ο Γρηγόρης θέλει να μας προστατέψει. Μόλις τον δούμε πρέπει να περάσουμε γρήγορααπέναντι