καιρός


πίνακας για την γωνιά γραφής δραστηριότητα: κύκλωσε τα γράμματα για τη λέξη σύννεφο δραστηριότητα: κόβω και κολλάω τα γράμματα για να σχηματιστεί η λέξη σύμβολα του καιρού