Μπορείτε να βρείτε ωραίες κατασκευες βασισμένες στην τεχνική origami στην ακόλουθη σελίδα

http://en.origami-club.com/xmas/index.html