Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τις παρακάτω εικόνες και να γράψουμε μέσα σε αυτή την πρόσκληση για την χριστουγεννιάτικη γιορτή

xmass-ball.gif

stocking.gif