μέτρηση και ποσότητα

Γράφω τα ονόματα των μελών της οικογένειας μου

 Γιώργος            Μαρία

 Βασίλης             Νικολέτα

Κυκλώστε το όνομα που έχει τα περισσότερα γράμματα. Στη συνέχεια μπορούν τα παιδικά να βάλουν δίπλα από κάθε όνομα τον αριθμό των γραμμάτων.
Επίσης μπορούν να γράψουν από κάτω τα ονόματα αρχίζοντας από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο.
Τα παιδιά μαθαίνουν να μετράνε και να ταξινομούν αντικείμενα.

Αφήστε μια απάντηση