2017-2018

Το παραδοτέο της ερευνητικής εργασίας του τμήματος Β2 για το σχολικό έτος 2018-2018, με θέμα «στο τραπέζι με τον παππού και τη γιαγιά», είναι ένα ημερολόγιο με παραδοσιακές συνταγές γλυκλων […]