Β1 επίπεδο ΤΠΕ

 

Τα προγράμματα αυτά αφορούν σε εισαγωγική επιμόρφωση σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών (Β1 επίπεδο ΤΠΕ), έχουν διάρκεια 36 διδακτικών ωρών και υλοποιούνται από εξειδικευμένους επιμορφωτές του Μητρώου Β’ επιπέδου ΤΠΕ και Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης

 » Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην ειδική αγωγή

 

Είναι γεγονός, ότι στον τομέα της εκπαίδευσης, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, έχουν γίνει πολύ σημαντικές προσπάθειες για ένταξη στη δημόσια εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Φυσικά είναι απαραίτητο να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια

 » Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι υπολογιστές, ενώ αποτελούν πηγή για ένα μεγάλο αριθμό πληροφοριών,
παράλληλα είναι και το μέσο, το οποίο διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτές τις
πληροφορίες ακόμη και για τα πιο «αποκλεισμένα» μέλη της κοινωνίας μας, αφού
τους δίνει τις ίδιες ευκαιρίες με όλους τους υπόλοιπους συνανθρώπους τους στην
εκπαίδευση, στη δουλειά,

 » Διαβάστε περισσότερα