Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών – 2.2 Αλγόριθμοι (γ)

Β ΛΥΚΕΙΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Παρουσίαση του τρίτου μαθήματος που αφορά τους Αλγορίθμους. Εδώ, η Δομή Επιλογής (απλή, σύνθετη, πολλαπλή)

 

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών – 2.2 Αλγόριθμοι (β)

Β ΛΥΚΕΙΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Η παρουσίαση του δεύτερου μαθήματος που αφορά την ενότητα 2.2 με τίτλο Αλγόριθμοι.

Περιέχονται: Αναπαράσταση αλγορίθμων, Δομή Ακολουθίας, Τελεστές, Ασκήσεις

 

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών – 2.2 Αλγόριθμοι (α)

Β ΛΥΚΕΙΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Η παρουσίαση του πρώτου μαθήματος που αφορά την ενότητα 2.2 με τίτλο Αλγόριθμοι

Περιέχονται: Παραδείγματα, ανάλυση εκτέλεσης αλγορίθμου, ορισμός, χαρακτηριστικά αλγορίθμου, ερωτήσεις

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών – 2.1 Πρόβλημα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Η παρουσίαση του μαθήματος για την ενότητα 2.1 , με τίτλο «Πρόβλημα«.

Και μια μικρή άσκηση κατανόησης

Ασκηση

Το νέο βιβλίο «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Σε μορφή pdf, μπορείτε να δείτε το νεό βιβλίο της Β Λυκείου «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών»

 

Με απόφαση του Υπουργείου ως διδακτέα – εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζονται όλες οι  θεματικές ενότητες εκτός των:

2.2.3            Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Υπολογισμού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων,  Υπολογισιμότητα Αλγορίθμων

2.2.7.5         Κλήση Αλγορίθμου από Αλγόριθμο

2.2.7.6         Αναδρομή

2.2.9            Εκσφαλμάτωση σε λογικά λάθη

2.2.10          Τεκμηρίωση

2.3.3            Κύκλος ζωής εφαρμογής λογισμικού

3.2          Πληροφοριακά Συστήματα

 


© 2020 Λευτέρης Οικονόμου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση