Το τέταρτο μάθημα στο Scratch. Αφορά την διαχείριση εντολών για σχηματισμό γεωμετρικών σχημάτων καθώς και για εφαρμογή επαναληπτικών δομών. Περιέχονται παραδείγματα εφαρμογής εντολών, δραστηριότητες στην τάξη και δραστηριότητες στο σπίτι.

Scratch μάθημα 4 from leftos21