Μια παρουσίαση για το κεφάλαιο 1 του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής της Α Λυκείου. Αφορά το υλικό του Υπολογιστή και τη λειτουργία του.

Kεφαλαιο 1 Yλικο Yπολογιστων from leftos21