Η παρουσίαση του μαθήματος που αφορά το κεφάλαιο 13 «Εφαρμογές Νέφους» στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής της Α Λυκείου

Περιέχονται: Πλεονεκτήματα, Μοντέλα, Υπηρεσίες  – Dropbox, Animoto, GoogleDrive

View this document on Scribd