Η παρουσίαση του μαθήματος για την ενότητα 2.1 , με τίτλο «Πρόβλημα«.

Κεφ 2.1 - Προβλημα from leftos21

Και μια μικρή άσκηση κατανόησης

Ασκηση