Η παρουσίαση του δεύτερου μαθήματος που αφορά την ενότητα 2.2 με τίτλο Αλγόριθμοι.

Περιέχονται: Αναπαράσταση αλγορίθμων, Δομή Ακολουθίας, Τελεστές, Ασκήσεις

ΚΕΦ 2.2 Αλγόριθμοι (β) from leftos21