Η παρουσίαση του πρώτου μαθήματος που αφορά την ενότητα 2.2 με τίτλο Αλγόριθμοι

Περιέχονται: Παραδείγματα, ανάλυση εκτέλεσης αλγορίθμου, ορισμός, χαρακτηριστικά αλγορίθμου, ερωτήσεις

Κεφ 2.2 Αλγόριθμοι (α) from leftos21