Μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενός σεναρίου παιχνιδιού που δημιούργησα στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το παιχνίδι