2018

Βγήκαν οι εγκύκλιοι για τα καινοτόμα προγράμματα και δυστυχώς είναι πολύ λίγες οι ημέρες που έχουμε στη διάθεση μας όσοι σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε κάποιο πρόγραμμα. Η καταληκτική ημερομηνία είναι στις […]