Άρθρα για ‘Μελέτη’

Το Εκπαιδευτικό Σενάριο αναφέρεται στην 3η ενότητα της Ιστορίας  (Περσικοί πόλεμοι), κεφάλαια 16 -19. Διάρκεια: 7   διδακτικές ώρες

Το παρόν  Εκπαιδευτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας: Ενότητα 5, Κεφάλαια 31-33. Χρονική Διάρκεια: 7 διδακτικές ώρες

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δραστηριότητα με Animoto. Τα φυτά της Ελλάδας

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε ως εποπτικό υλικό στο μάθημα της Μελέτης. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό τον πλούτο της ελληνικής χλωρίδας.  Tα φυτά της Ελλάδας. Χρονική Διάρκεια :1 ώρα