Άρθρα για ‘Ιστορία’

Το Εκπαιδευτικό Σενάριο αναφέρεται στην 3η ενότητα της Ιστορίας  (Περσικοί πόλεμοι), κεφάλαια 16 -19. Διάρκεια: 7   διδακτικές ώρες

Το παρόν  Εκπαιδευτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας: Ενότητα 5, Κεφάλαια 31-33. Χρονική Διάρκεια: 7 διδακτικές ώρες

Η πορεία των σταθμών του Μεγάλου Αλεξάνδρου με ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη (on line εργαλείο web 2.0.).

Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με εργαλείo online web 2.0. αναφορικά με την προσωπικότητα του Μ. Αλεξάνδρου.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η μάχη των Θερμοπυλών με HOT POTATOES

Ας λύσουμε ένα σταυρόλεξο για να διαπιστώσουμε αν μάθαμε αρκετά για τη μάχη στις Θερμοπύλες. Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι Περσικοί Πόλεμοι με mindomo

Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη στην ενότητα της Ιστορίας Περσικοί πόλεμοι Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψηφιακό λεύκωμα για τους Περσικούς πολέμους

Oι Περσικοί πόλεμοι μέσα από  ψηφιακό λεύκωμα. Χρονική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η ναυμαχία της Σαλαμίνας με cmap

H Nαυμαχία της Σαλαμίνας με cmap: SALAMINA Χρονική διάρκεια:1 διδακτική ώρα