Κείμενο στο Word : επιλογή, αντιγραφή, επικόλληση, μορφοποίηση

wf_1

Το παρακάτω βίντεο εξηγεί με λεπτομέρεια πως χειριζόμαστε ένα κείμενο με το Microsoft Word. Η έκδοση είναι η 2016 η οποία έχει πολύ λίγες διαφορές από όλες τις εκδόσεις από το 2007 και μετά. Αν χρησιμοποιείτε την έκδοση 2003, κάποια πράγματα ίσως φαίνονται διαφορετικά.
Στην τάξη έχουμε κάνει τα περισσότερα, εκτός από διάφορους τρόπους επιλογής κειμένου.

Leave a Reply