Αρχεία για 'Υλικό για τη θεματική εβδομάδα /semaine thématique' Κατηγορία

Μαΐ 26 2019

«Internet et moi» : sondage 2019

Sondage effectué en maι 2019 auprès des élèves de fle des sections A1, A2, A4, dans le cadre de la Semaine thématique 2019.

6 Σχόλια

Ιούν 19 2018

«Internet et moi» : sondage 2018

Sondage effectué en mars 2018 auprès des élèves de fle des sections A2, A3, A4, dans le cadre de la Semaine thématique 2018.

Téléchargez le fichier pdf avec les résultats du sondage

 

6 Σχόλια

Ιούλ 19 2017

Figures de femmes de la Révolution française

Activités réalisées dans le cadre de la semaine thématique 2016-17

Δραστηριότητες στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας 2016-17.

Θεματικός άξονας  Έμφυλες ταυτότητες.  Ενότητα : Ανθρώπινα δικαιώματα & δικαιώματα των γυναικών.

Διαθεματική προσέγγιση της ύλης της ιστορίας της Γ’ γυμνασίου στο μάθημα της Β’ Ξένης Γλώσσας για το έργο eTw Twinlettres”

[scratchFigures de femmes de la Révolution française]

6 Σχόλια

Ιούλ 16 2017

Quel internaute tu es ? Sondage

Sondage  réalisé en mai 2017 dans le cadre de la Semaine thématique.

Axe : Dépendances et addictions

Cliquez sur l’image ci-dessous pour voir les résultats du sondage :

Internet et moi

file:///C:/Users/%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7%20%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85/Documents/cours%20%CE%B5%CE%BE%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82/%CE%93%20%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/materiel%20fiche/associer%20potatoes/associerverbes.htm

6 Σχόλια