Αρχεία για 'la pensée des Lumières / το πνεύμα του Διαφωτισμού' Κατηγορία

Οκτ 28 2018

Jeudi 25 octobre 2018, remise du prix européen eTwinning de Langue Française

 

Jeudi 25 octobre 2018, cérémonie de remise des prix européens 2018. On était là ensemble pour recevoir le prix de Langue Française pour notre projet «Twinlettres» ! / Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου, η τελετή απονομής των Ευρωπαικών βραβείων 2018. Είμασταν εκεί μαζί για να παραλάβουμε το Βραβείο Γαλλικής Γλώσσας για το έργο «Twinlettres : regards  critiques sur le monde» !

 

 

 

 

 

Les 32 élèves de fle de 3e (sections C1 et C3) de mon collège qui ont participé au projet :

  –

 

 

 

 

 

 

6 Σχόλια

Μαρ 05 2018

Prix européen eTwinning 2018 pour notre projet «Twinlettres»!

Notre projet «Twinlettres : regards critiques sur le monde» est parmi les gagnants des prix européens eTwinning 2018.

On a obtenu le Prix de langue française (prix co-parrainé par la Fédération internationale des professeurs de français et le Bureau d’assistance national eTwinning en France) !

Félicitations à tous, élèves et profs !

 

6 Σχόλια

Ιούλ 21 2017

Lectures des Lettres persanes : plan du cours

Les activités suivantes ont été réalisées en janvier 2017 avec les élèves de 3e du collège dans le cadre du projet eTw «Twinlettres : regards critiques sur le monde», un projet dont l’objectif était de promouvoir les valeurs universelles et la citoyenneté active.  

Il s’agit d’aborder le roman non point à travers le regard du philologue, mais dans une perspective «synchronique» : faire comprendre aux élèves à quel point la publication des textes tels que les Lettres persanes, a contribué de 1715 à 1750 à l’éclosion et à la diffusion de l’esprit des Lumières  qui a à son tour conduit à la Révolution de 1789.

Démarche proposée :

1. On lit les deux textes (l’Introduction et la lettre 24) en classe (photocopies, ppt, autre…), on fait des activités de compréhension en prenant soin de créer constamment des ponts avec l’actualité de notre époque. On insiste sur la néccessité que le citoyen actif d’aujourd’hui exprime lui aussi son opinion sur ce qu’il faut changer pour améliorer le monde.

2. Au bout de ces activités, on propose une grille à thèmes et les élèves forment des groupes de 3-4 membres suivant la thématique de leur choix. Chaque groupe lit une lettre qui corresond au thème que l’on vient de choisir.

3. Enfin on les invite, en groupes, à actualiser la thématique abordée par Montesquieu :

«Nous vivons nous aussi à une époque de crise. Si Montesquieu était à votre place, quelles seraient les situations de la vie quotidienne – ou de votre pays ou meme à l’échelle mondiale – qu’il allait critiquer avec humour ?»

Débat en classe, exposés et publication des productions de chaque groupe sur un padlet. https://twinspace.etwinning.net/24460/pages/page/151746

Pour plus de détails sur le déroulement des 3 séances et sur les fiches élèves et autres documents utilisés, cliquez sur l’image ci-dessous :

[scratch

Lettres persanes]

6 Σχόλια

Ιούλ 20 2017

L’influence de la science sur la littérature des Lumières

Le Pirée, 26 avril, Collège Expérimental Zanneio, travail interdisciplinaire réalisé dans le cadre du projet eTw «Twinlettres : regards critiques sur le monde» en collaboration avec le prof de chimie Nikos Zikos.

Pendant le cours de fle avec les élèves de la section C1 du Pirée, on a pris comme point de départ la structure du texte des Lettres persanes, qui imite la démarche d’une expérience scientifique (hypothèse initiale, observation des faits/ démonstration, conclusion), pour parler de l’essor de l’esprit scientifique et de l’influence de la science sur la littérature du XVIIIe siècle. Voici la fiche de travail élève :

[scratchLe siècle des Lumières]

6 Σχόλια

Ιούλ 19 2017

Figures de femmes de la Révolution française

Activités réalisées dans le cadre de la semaine thématique 2016-17

Δραστηριότητες στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας 2016-17.

Θεματικός άξονας  Έμφυλες ταυτότητες.  Ενότητα : Ανθρώπινα δικαιώματα & δικαιώματα των γυναικών.

Διαθεματική προσέγγιση της ύλης της ιστορίας της Γ’ γυμνασίου στο μάθημα της Β’ Ξένης Γλώσσας για το έργο eTw Twinlettres”

[scratchFigures de femmes de la Révolution française]

6 Σχόλια