Άγιος Αθανάσιος για παιδιά

Ο Αθανάσιος Αλεξανδρείας ή Μέγας Αθανάσιος ή Άγιος Αθανάσιος  ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Τιμάται ως άγιος στις 18 Ιανουαρίου. Στο Παλαιόκαστρο τιμούμε ιδιαίτερα τον άγιο Αθανάσιο γιατί είναι προστάτης της περιοχής. Αποτελεί έναν από τους τέσσερις Πατέρες της Ανατολικής εκκλησίας που φέρουν τον τίτλο «Μέγας» μαζί με τούς Βασίλειο, Φώτιο και Αντώνιο.

Πατήστε Άγιος Αθανάσιος για παιδιά για να ακούσετε μια ιστορία για τον άγιο Αθανάσιο

Αφήστε μια απάντηση