ΔΙΑΒΑΖΩ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩ

Μικρά κείμενα -παραμύθια  για ανάγνωση, κατανόηση, ψυχαγωγία.

«Ευχάριστες ευκαιρίες»  για παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.