ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (on line)

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

https://www.liveworksheets.com/sk859866es

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

https://www.liveworksheets.com/uu1149907ry

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 1.000.000

https://www.liveworksheets.com/jc1048668al

ΟΙ 4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΑΨΗΦΙΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/gp1048940dg

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΩ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΩ ΜΕ 10/100/1000

https://www.liveworksheets.com/rs595065lf

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ

https://www.liveworksheets.com/ia1138308vb

ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ – ΑΞΙΑ ΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΟΥ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

https://www.liveworksheets.com/il2489374hp

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (Ε΄- ΣΤ΄)

https://www.liveworksheets.com/of2489917oc

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (Ε΄- ΣΤ΄)

https://www.liveworksheets.com/dz2490379xe

Η ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (Ε΄- ΣΤ΄)

https://www.liveworksheets.com/kh2491111nr

Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (Ε΄- ΣΤ΄)

https://www.liveworksheets.com/ky2491342tm

Πολλαπλάσια και Διαιρέτες – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Ε΄)

https://www.liveworksheets.com/vb2502371cj

Μαθηματικά Ε΄επαναληπτικό 2ης ενότητας – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

https://www.liveworksheets.com/fz2498917fl

Μαθηματικά Ε΄- επαναληπτικό 2ης ενότητας – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/qd2499341ks

Μαθηματικά Ε΄- επανάληψη ενότητας 2

https://www.liveworksheets.com/ia2630962sr

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Δ΄- ΣΤ΄)-1

https://www.liveworksheets.com/fn1150358rk

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Δ΄- ΣΤ΄)-2

https://www.liveworksheets.com/yl1150523yt

ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ -1

https://www.liveworksheets.com/lv697289ub

ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ -2

https://www.liveworksheets.com/ke698627ez

ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ -3

https://www.liveworksheets.com/yf698871gz

ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ -1Β

https://www.liveworksheets.com/xu850049hk

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΣΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

https://www.liveworksheets.com/ur860120ml

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

https://www.liveworksheets.com/zx1293735zo

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/ex595247zn

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/cx600039vi

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/zo749418vj

ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ 10/100/1000/0,1/0,01/0,001

https://www.liveworksheets.com/zt995588tt

Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/ar1150197rf

Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/hv1150059ep

ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΙΡΕΤΕΟ (διαίρεση με δεκαδικό πηλίκο) -1

https://www.liveworksheets.com/up1149798xo

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ -2

https://www.liveworksheets.com/ni1149690ej

ΕΚΠ – ΜΚΔ

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΕΚΠ

https://www.liveworksheets.com/za1165945hp

ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΥ –ΜΚΔ

https://www.liveworksheets.com/tn1279143uy

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΚΔ

https://www.liveworksheets.com/hm1163232pn

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤ΄-1Η ΕΝΟΤΗΤΑ

https://www.liveworksheets.com/kc1332193sc

ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/jb531002jr

ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/ep548922vq

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

https://www.liveworksheets.com/le559668ye

ΚΛΑΣΜΑΤΑ (1) – Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄ΤΑΞΕΙΣ

https://www.liveworksheets.com/ja998193ig

ΚΛΑΣΜΑΤΑ (2) – Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ

https://www.liveworksheets.com/iv998338ux

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

https://www.liveworksheets.com/gn538832hr

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/ju1178832qh

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/vd1938768lq

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΣΕ ΟΜΩΝΥΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/ki1347679jh

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/mo1402319do

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/be2687452it

Γνήσια και καταχρηστικά κλάσματα – Μεικτοί αριθμοί

https://www.liveworksheets.com/lj2660162xx

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ -1

https://www.liveworksheets.com/lx1157976nd

ΛΟΓΟΙ- ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ- ΠΟΣΑ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΠΟΣΑ

https://www.liveworksheets.com/bg1502264tk

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΩΝ

https://www.liveworksheets.com/zi1499829mp

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ -1

https://www.liveworksheets.com/lu1500073di

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ – ΣΤΑΥΡΩΤΑ ΓΙΝΟΜΕΝΑ

https://www.liveworksheets.com/qd1501733nf

ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

https://www.liveworksheets.com/sb1535896aq

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ -1

https://www.liveworksheets.com/ae1536942zd

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ -2

https://www.liveworksheets.com/eh1560814rp

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ Ή ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΠΟΣΑ

https://www.liveworksheets.com/zd1566751nf

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ

https://www.liveworksheets.com/ar1572594yu

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ Ή ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

https://www.liveworksheets.com/uf1577662kb

Η ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

https://www.liveworksheets.com/qb1596094sq

Η ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΠΟΣΑ

https://www.liveworksheets.com/ix1608105rg

Η ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΠΟΣΑ

https://www.liveworksheets.com/im1611643fv

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (που λύνονται με την απλή μέθοδο των τριών και με πίνακα ποσών και τιμών)

https://www.liveworksheets.com/zu1598515lq

ΠΟΣΟΣΤΑ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ

https://www.liveworksheets.com/sx1616484vf

ΒΡΙΣΚΩ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

https://www.liveworksheets.com/df1638724nk

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

https://www.liveworksheets.com/it1621170ht

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

https://www.liveworksheets.com/iy1323868mb

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

https://www.liveworksheets.com/ms1420599gd

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΟΣ

https://www.liveworksheets.com/jn1420828ir

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΤΕΟΣ Ή ΑΦΑΙΡΕΤΕΟΣ

https://www.liveworksheets.com/nx1421237rf

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ

https://www.liveworksheets.com/sf1421423gy

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΣ Ή ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ

https://www.liveworksheets.com/qh1421660fl

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ -1 ( σημείο, ευθεία, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα)

https://www.liveworksheets.com/mq1752045oa

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ -2 (παράλληλες, τεμνόμενες, κάθετες ευθείες)

https://www.liveworksheets.com/gu1752048vc

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/pi656643fy

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/cp1752044km

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ –ΠΟΛΥΓΩΝΑ

https://www.liveworksheets.com/ur1783862mm

ΓΩΝΙΕΣ

https://www.liveworksheets.com/hy1752051tm

ΟΡΘΕΣ ΓΩΝΙΕΣ –ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ

https://www.liveworksheets.com/vy670371uc

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

https://www.liveworksheets.com/ee1752056hd

ΕΜΒΑΔΟ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

https://www.liveworksheets.com/xi1915124cv

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ –ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

https://www.liveworksheets.com/fz1752059it

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

https://www.liveworksheets.com/ub659984qe

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -2016)-ΣΤ

https://www.liveworksheets.com/ou1944406bt

ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -2018)-ΣΤ

https://www.liveworksheets.com/bx1914521fz

ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -2019)-ΣΤ

https://www.liveworksheets.com/ei1908129hr

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων