ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (με διαδραστικό φύλλο εργασίας)

Μελετάω την παρατακτική και υποτακτική σύνδεση, καθώς και το ασύνδετο σχήμα και στη συνέχεια εφαρμόζω όσα έμαθα στο διαδραστικό φύλλο εργασίας, που ακολουθεί.

σύνδεση

ΕΦΑΡΜΟΖΩ:

http://users.sch.gr/elekyr/?p=1798

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων