Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10, 100 ή 1.000, με 0,1 ή 0,01 ή 0,001

Πώς πολλαπλασιάζουμε έναν ακέραιο αριθμό με το 10, το 100 και το 1000.

Πώς πολλαπλασιάζουμε έναν δεκαδικό αριθμό με το 10, το 100 και το 1000.

Πώς διαιρούμε έναν ακέραιο ή δεκαδικό αριθμό με το 10, 100, 1000.

Πώς πολλαπλασιάζουμε  έναν ακέραιο ή δεκαδικό αριθμό με το 0,1  ή  το 0,01  ή το 0,001.

Πώς διαιρούμε έναν ακέραιο ή δεκαδικό αριθμό με το 0,1  ή  το 0,01  ή το 0,001.

  

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ:

(Μπες στο διαδραστικό φύλλο εργασίας και εφάρμοσε όσα έμαθες.)