ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΚΟΥΣ (υποδιαιρέσεις, πολλαπλάσια, μετατροπές)

Παραδείγματα μετατροπών

Μετατροπές μίας θέσης

Μετατροπές δύο θέσεων

Μετατροπές τριών θέσεων

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ”

1ο φύλλο εργασίας (pdf) :ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ

2o φύλλο εργασίας (διαδραστικό- on line ): https://www.liveworksheets.com/cp1752044km