Επίθετα σε -ύς, -εία, -ύ (αρχαιόκλιτα)

Μελετώ και θυμάμαι πώς κλίνονται τα επίθετα:

Με κλικ στην εικόνα εφαρμόζω όσα έμαθα.