Επίθετα σε -ης, -ης, -ες (αρχαιόκλιτα)

(Με κλικ στην εικόνα, εφαρμόζω.)