Επανάληψη στα Επίθετα

Ποιες λέξεις λέγονται επίθετα;

(«Η Γραμματική Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού» – ENOTHTA 7 – Δίνω περισσότερες πληροφορίες για ανθρώπους, ζώα, πράγματα και καταστάσεις -Το επίθετο)

Τι είναι οι βαθμοί του επιθέτου;

(«Η Γραμματική Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού» – ENOTHTA 7.3 – ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΟΥ)

 

Ποιες λέξεις λέγονται αριθμητικά;

(«Η Γραμματική Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού» – ENOTHTA 9 – Mετρώ, δηλώνω ποσότητα και σειρά)

Δοκίμασε τις γνώσεις σου με το ζωντανό φύλλο εργασίας σε ένα ταξίδι με το Νέμο και τη Ντόρι στα «Βαθιά» της Γραμματικής. (Κάνε κλικ στην εικόνα.)