Διαδραστικά φύλλα εργασίας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε διαδραστικά φύλλα εργασίας για τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Απευθύνονται σε μαθητές από Γ΄μέχρι και Στ΄τάξη. Λύνονται on line, αυτοβαθμολογούνται και ένας μαθητής/τρια μπορεί να τα λύσει όσες φορές επιθυμεί μέχρι να πετύχει τη βαθμολογία που τον/την ικανοποιεί. Στη συνέχεια μπορεί να στείλει το φύλλο εργασίας στον/στη δασκάλο/α του/της.

Δημιούργησα τα διαδραστικά φύλλα εργασίας  στην εκπαιδευτική πλατφόρμα LIVEWORKSHEETS για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης. Έγιναν γρήγορα πολύ αγαπητά στους μαθητές μου και μπήκαν και στην δια ζώσης σχολική τάξη μας.

Δείτε εδώ πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως μαθητές ή μαθήτριες ή ως εκπαιδευτικοί.

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

https://www.liveworksheets.com/sk859866es

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

https://www.liveworksheets.com/uu1149907ry

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 1.000.000

https://www.liveworksheets.com/jc1048668al

ΟΙ 4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΑΨΗΦΙΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/gp1048940dg

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΩ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΩ ΜΕ 10/100/1000

https://www.liveworksheets.com/rs595065lf

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ

https://www.liveworksheets.com/ia1138308vb

ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ – ΑΞΙΑ ΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΟΥ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

https://www.liveworksheets.com/il2489374hp

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (Ε΄- ΣΤ΄)

https://www.liveworksheets.com/of2489917oc

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (Ε΄- ΣΤ΄)

https://www.liveworksheets.com/dz2490379xe

Η ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (Ε΄- ΣΤ΄)

https://www.liveworksheets.com/kh2491111nr

Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (Ε΄- ΣΤ΄)

https://www.liveworksheets.com/ky2491342tm

Πολλαπλάσια και Διαιρέτες – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Ε΄)

https://www.liveworksheets.com/vb2502371cj

Μαθηματικά Ε΄επαναληπτικό 2ης ενότητας – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

https://www.liveworksheets.com/fz2498917fl

Μαθηματικά Ε΄- επαναληπτικό 2ης ενότητας – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/qd2499341ks

Μαθηματικά Ε΄- επανάληψη ενότητας 2

https://www.liveworksheets.com/ia2630962sr

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Δ΄- ΣΤ΄)-1

https://www.liveworksheets.com/fn1150358rk

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Δ΄- ΣΤ΄)-2

https://www.liveworksheets.com/yl1150523yt

ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ -1

https://www.liveworksheets.com/lv697289ub

ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ -2

https://www.liveworksheets.com/ke698627ez

ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ -3

https://www.liveworksheets.com/yf698871gz

ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ -1Β

https://www.liveworksheets.com/xu850049hk

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΣΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

https://www.liveworksheets.com/ur860120ml

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

https://www.liveworksheets.com/zx1293735zo

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/ex595247zn

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/cx600039vi

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/zo749418vj

ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ 10/100/1000/0,1/0,01/0,001

https://www.liveworksheets.com/zt995588tt

Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/ar1150197rf

Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/hv1150059ep

ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΙΡΕΤΕΟ (διαίρεση με δεκαδικό πηλίκο) -1

https://www.liveworksheets.com/up1149798xo

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ -2

https://www.liveworksheets.com/ni1149690ej

ΕΚΠ – ΜΚΔ

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΕΚΠ

https://www.liveworksheets.com/za1165945hp

ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΥ –ΜΚΔ

https://www.liveworksheets.com/tn1279143uy

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΚΔ

https://www.liveworksheets.com/hm1163232pn

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤ΄-1Η ΕΝΟΤΗΤΑ

https://www.liveworksheets.com/kc1332193sc

ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/jb531002jr

ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/ep548922vq

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

https://www.liveworksheets.com/le559668ye

ΚΛΑΣΜΑΤΑ (1) – Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄ΤΑΞΕΙΣ

https://www.liveworksheets.com/ja998193ig

ΚΛΑΣΜΑΤΑ (2) – Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ

https://www.liveworksheets.com/iv998338ux

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

https://www.liveworksheets.com/gn538832hr

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/ju1178832qh

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/vd1938768lq

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΣΕ ΟΜΩΝΥΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/ki1347679jh

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/mo1402319do

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/be2687452it

Γνήσια και καταχρηστικά κλάσματα – Μεικτοί αριθμοί

https://www.liveworksheets.com/lj2660162xx

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ -1

https://www.liveworksheets.com/lx1157976nd

ΛΟΓΟΙ- ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ- ΠΟΣΑ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΠΟΣΑ

https://www.liveworksheets.com/bg1502264tk

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΩΝ

https://www.liveworksheets.com/zi1499829mp

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ -1

https://www.liveworksheets.com/lu1500073di

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ – ΣΤΑΥΡΩΤΑ ΓΙΝΟΜΕΝΑ

https://www.liveworksheets.com/qd1501733nf

ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

https://www.liveworksheets.com/sb1535896aq

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ -1

https://www.liveworksheets.com/ae1536942zd

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ -2

https://www.liveworksheets.com/eh1560814rp

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ Ή ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΠΟΣΑ

https://www.liveworksheets.com/zd1566751nf

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ

https://www.liveworksheets.com/ar1572594yu

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ Ή ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

https://www.liveworksheets.com/uf1577662kb

Η ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

https://www.liveworksheets.com/qb1596094sq

Η ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΠΟΣΑ

https://www.liveworksheets.com/ix1608105rg

Η ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΠΟΣΑ

https://www.liveworksheets.com/im1611643fv

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (που λύνονται με την απλή μέθοδο των τριών και με πίνακα ποσών και τιμών)

https://www.liveworksheets.com/zu1598515lq

ΠΟΣΟΣΤΑ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ

https://www.liveworksheets.com/sx1616484vf

ΒΡΙΣΚΩ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

https://www.liveworksheets.com/df1638724nk

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

https://www.liveworksheets.com/it1621170ht

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

https://www.liveworksheets.com/iy1323868mb

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

https://www.liveworksheets.com/ms1420599gd

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΟΣ

https://www.liveworksheets.com/jn1420828ir

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΤΕΟΣ Ή ΑΦΑΙΡΕΤΕΟΣ

https://www.liveworksheets.com/nx1421237rf

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ

https://www.liveworksheets.com/sf1421423gy

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΣ Ή ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ

https://www.liveworksheets.com/qh1421660fl

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ -1 ( σημείο, ευθεία, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα)

https://www.liveworksheets.com/mq1752045oa

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ -2 (παράλληλες, τεμνόμενες, κάθετες ευθείες)

https://www.liveworksheets.com/gu1752048vc

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/pi656643fy

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/cp1752044km

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ –ΠΟΛΥΓΩΝΑ

https://www.liveworksheets.com/ur1783862mm

ΓΩΝΙΕΣ

https://www.liveworksheets.com/hy1752051tm

ΟΡΘΕΣ ΓΩΝΙΕΣ –ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ

https://www.liveworksheets.com/vy670371uc

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

https://www.liveworksheets.com/ee1752056hd

ΕΜΒΑΔΟ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

https://www.liveworksheets.com/xi1915124cv

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ –ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

https://www.liveworksheets.com/fz1752059it

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

https://www.liveworksheets.com/ub659984qe

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -2016)-ΣΤ

https://www.liveworksheets.com/ou1944406bt

ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -2018)-ΣΤ

https://www.liveworksheets.com/bx1914521fz

ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -2019)-ΣΤ

https://www.liveworksheets.com/ei1908129hr

 

 

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων