Διαδραστικά φύλλα εργασίας ΓΛΩΣΣΑΣ

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε διαδραστικά φύλλα εργασίας για τη ΓΛΩΣΣΑ. Απευθύνονται σε μαθητές από Γ΄μέχρι και Στ΄τάξη. Λύνονται on line, αυτοβαθμολογούνται και ένας μαθητής/τρια μπορεί να τα λύσει όσες φορές επιθυμεί μέχρι να πετύχει τη βαθμολογία που τον/την ικανοποιεί. Στη συνέχεια μπορεί να στείλει το φύλλο εργασίας στον/στη δασκάλο/α του/της.

Δημιούργησα τα διαδραστικά φύλλα εργασίας  στην εκπαιδευτική πλατφόρμα LIVEWORKSHEETS για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης. Έγιναν γρήγορα πολύ αγαπητά στους μαθητές μου και μπήκαν και στην δια ζώσης σχολική τάξη μας.

Δείτε εδώ πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως μαθητές ή μαθήτριες ή ως εκπαιδευτικοί.

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

e- Γραμματική μου (Γ΄και Δ΄τάξεις και όχι μόνο…)

ένα ηλεκτρονικό βιβλίο Γραμματικής σε μορφή on line φύλλων εργασίας για παιδιά από Γ μέχρι και ΣΤ τάξη (εικονογράφηση: Χατζηστυλλή Ελισάβετ, συγγραφή: Τσάντζου Ελένη)

ΦΘΟΓΓΟΙ –ΓΡΑΜΜΑΤΑ –ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ

https://www.liveworksheets.com/yy623593ac

ΛΕΞΕΙΣ –ΣΥΛΛΑΒΕΣ –ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ

https://www.liveworksheets.com/df502268oa

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

https://www.liveworksheets.com/kj528617vu

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΞΗΣ

https://www.liveworksheets.com/et631952bi

ΤΑ ΑΡΘΡΑ

https://www.liveworksheets.com/qa634301dr

ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

https://www.liveworksheets.com/qk666540sl

Η ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

https://www.liveworksheets.com/kl669492rf

Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

https://www.liveworksheets.com/nk684923ux

ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

https://www.liveworksheets.com/oe694854xp

ΟΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

https://www.liveworksheets.com/fk709427og

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/ag710312os

ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ

https://www.liveworksheets.com/qg710954sv

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ Α΄ΣΥΖΥΓΙΑΣ (δένω   -δένομαι)

https://www.liveworksheets.com/hz711345nj

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ Α΄ΣΥΖΥΓΙΑΣ (δροσίζω   -δροσίζομαι)

https://www.liveworksheets.com/kf711788zt

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ Β΄ΣΥΖΥΓΙΑΣ (αγαπώ   -αγαπιέμαι)

https://www.liveworksheets.com/vk713386uz

ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

https://www.liveworksheets.com/az713596gi

Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/ac717731kb

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/tb719617qg

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/jm761316xu

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Γ΄ΚΑΙ Δ΄ΤΑΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΠΟΛΥΣ –ΠΟΛΛΗ- ΠΟΛΥ

https://www.liveworksheets.com/gd742557uj

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ

https://www.liveworksheets.com/sa1581709hq

Ο ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

https://www.liveworksheets.com/fo791109xc

Ο ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

https://www.liveworksheets.com/sr792014ed

Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

https://www.liveworksheets.com/sg854510ve

Γ΄ΤΑΞΗ – ΓΛΩΣΣΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΗΤΑΝΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ -1

https://www.liveworksheets.com/bx761803yr

Γ΄ΤΑΞΗ – ΓΛΩΣΣΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΗΤΑΝΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ -2

https://www.liveworksheets.com/dk729572iv

Γ΄ΤΑΞΗ – ΓΛΩΣΣΑ  – ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟ ΨΩΜΙ –ΤΟ ΨΩΜΙ (Γ. Δροσίνη)

https://www.liveworksheets.com/ay783205iz

Γ΄ΤΑΞΗ – ΓΛΩΣΣΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟ ΨΩΜΙ -1

https://www.liveworksheets.com/tm782194gq

Γ΄ΤΑΞΗ – ΓΛΩΣΣΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟ ΨΩΜΙ -2

https://www.liveworksheets.com/pc782570xh

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ΄- Δ΄)

https://www.liveworksheets.com/hq502025lz

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ (-ται και –τε)

https://www.liveworksheets.com/ug1313794dk

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄ΤΑΞΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

https://www.liveworksheets.com/pe2479793ns

ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ -1

https://www.liveworksheets.com/dk2370425mu

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΕΓΚΛΙΣΗ

https://www.liveworksheets.com/bv2484461mx

ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

https://www.liveworksheets.com/as1749728ki

ΛΟΓΙΑ (ΑΡΧΑΙΟΚΛΙΤΑ) ΘΗΛΥΚΑ ΣΕ –ης και –ος

https://www.liveworksheets.com/us1234078nt

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ (-ται και –τε)

https://www.liveworksheets.com/ug1313794dk

Η ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ

https://www.liveworksheets.com/hg1313883af

ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ –ων, -ουσα, -ον

https://www.liveworksheets.com/sq1749739io

ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -ύς, -ία, -ύ

https://www.liveworksheets.com/mh2478579ue

ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ –ύς, -εία, -ύ (αρχαιόκλιτα)

https://www.liveworksheets.com/ba1749939jy

ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ –ης, -ης, -ες

https://www.liveworksheets.com/df1431160ml

Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

https://www.liveworksheets.com/uj1503304gn

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ -ν

https://www.liveworksheets.com/ba2506707qm

ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄

https://www.liveworksheets.com/kq1380738fd

ΓΛΩΣΣΑ Ε΄- Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – κεφ. 2

https://www.liveworksheets.com/eb2495851iz

Γλώσσα Ε΄- Η ζωή στην πόλη – κεφ. 4, Υπόγειες διαδρομές

https://www.liveworksheets.com/rm2499716ad

ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ – ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄-ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ

https://www.liveworksheets.com/px1770652dp

ΑΣΚΗΣΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΣΤ΄- ΕΝΟΤΗΤΑ 1

https://www.liveworksheets.com/un1204563og

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – ΣΤ΄- ΕΝΟΤΗΤΑ 4

https://www.liveworksheets.com/kk1345357uu

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΣΤ΄- ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4

https://www.liveworksheets.com/tk1345511qt

ΑΣΚΗΣΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ –ΣΤ΄-ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/el1595331pm

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – ΣΤ΄- ΕΝΟΤΗΤΑ 6

https://www.liveworksheets.com/hr1389753az

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΣΤ΄- ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 9

https://www.liveworksheets.com/hh1529574lz

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ –ΣΤ – ΕΝΟΤΗΤΑ 10 -ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/pr1600738jb

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 10 –ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤ΄

https://www.liveworksheets.com/vp1602321sp

ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ –ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄

https://www.liveworksheets.com/nb1752021sm

ΕΝΟΤΗΤΑ 11- ΣΤ΄- ΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ

https://www.liveworksheets.com/jn1620260od

ΣΤ΄ΑΣΚΗΣΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ –ΕΝΟΤΗΤΑ 13

https://www.liveworksheets.com/bp1751127si

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤ΄)

https://www.liveworksheets.com/sl1938513qq

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ (ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ)

https://www.liveworksheets.com/nn1314001ap

ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ

https://www.liveworksheets.com/ec1753465yf

ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

https://www.liveworksheets.com/ps1321867ia

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

https://www.liveworksheets.com/av1355246rk

ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

https://www.liveworksheets.com/td1749957ii

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ (κόμικ)

https://www.liveworksheets.com/zc1751134vo

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΥΘΥ ΛΟΓΟ (κόμικ)

https://www.liveworksheets.com/za1751138cp

ΟΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

https://www.liveworksheets.com/yl1751419cx

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (μετατροπές)

https://www.liveworksheets.com/nl1751824kz

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

https://www.liveworksheets.com/qy1506197pj

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

https://www.liveworksheets.com/cy1510423ou

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥΣ

https://www.liveworksheets.com/dr1320644rz

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

https://www.liveworksheets.com/cj1390073di

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ Ή ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

https://www.liveworksheets.com/vg1518455rv

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΙΔΗ)

https://www.liveworksheets.com/kg1527992uk

ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

https://www.liveworksheets.com/ul1649586ff

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

https://www.liveworksheets.com/rf1619550lv

ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (επαναληπτικό)

https://www.liveworksheets.com/ul1649586ff

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ -1

https://www.liveworksheets.com/kq1753130gy

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ -2

https://www.liveworksheets.com/zn1616625zz

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ

https://www.liveworksheets.com/om1195927rv

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΥΣ -1

https://www.liveworksheets.com/rf1198054si

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΥΣ -2

https://www.liveworksheets.com/pr1550526ec

ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

https://www.liveworksheets.com/aa1885687re

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ (Πώς περιγράφουμε μια σειρά γεγονότων)

https://www.liveworksheets.com/ox1416173ka

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑ

https://www.liveworksheets.com/dq1885774zv

ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΑΦΗΓΗΣΗ

https://www.liveworksheets.com/ln1885697vs

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩΝΤΑΣ…

https://www.liveworksheets.com/hc1885743bi

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ -1(ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΔΙΩΝΥΜΑ ΤΖΙΑΝΙ ΡΟΝΤΑΡΙ)

https://www.liveworksheets.com/ja1585012lt

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ -2 (ΠΑΡΑΜΥΘΟΚΑΡΤΕΛΕΣ)

https://www.liveworksheets.com/qy1592267pl

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ -3

https://www.liveworksheets.com/hs1599145ch

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙ …1

https://www.liveworksheets.com/og1457275co

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙ …2

https://www.liveworksheets.com/la1467867zk

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙ …3

https://www.liveworksheets.com/ip1467873jq

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων