ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Σκέφτομαι – Λύνω – Απαντώ)

Οκτώ φύλλα εργασίας, που εξηγούν βήμα- βήμα το σκεπτικό των πράξεων, που οδηγεί στη λύση των προβλημάτων και την ολοκληρωμένη απάντησή τους. Λήψη αρχείου