ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ (Booklet)

Πέντε φύλλα εργασίας που εισάγουν με απλό τρόπο τους μικρούς/ες μαθητές/τριες στην πράξη της διαίρεση καθώς και στις έννοιες «διαίρεση μερισμού» και «διαίρεση μέτρησης». Λήψη αρχείου