ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΡΙΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΣΤΙΣ Μ, Δ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ

Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΜΕΝΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΣΗ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ 1

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

Booklets (πακέτα φύλλων εργασίας για τα μαθηματικά της Γ΄τάξης)

  • Δεκατέσσερα φύλλα εργασίας για την προπαίδεια των αριθμών 0 -10 μαζί με κριτήρια αξιολόγησης.
  • Ένα μικρό βιβλίο με τα μυστικά της προπαίδειας και μια «κατασκευή – παιχνίδι», που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε παιδί να μάθει μόνο του  την προπαίδεια.
  • Πέντε φύλλα εργασίας που εισάγουν με απλό τρόπο τους μικρούς/ες μαθητές/τριες στην πράξη της διαίρεση καθώς και στις έννοιες «διαίρεση μερισμού» και «διαίρεση μέτρησης». 
  • Οκτώ φύλλα εργασίας, που εξηγούν βήμα- βήμα το σκεπτικό των πράξεων, που οδηγεί στη λύση των προβλημάτων και την ολοκληρωμένη απάντησή τους. 
  • Πέντε φύλλα εργασίας που δίνουν τη δυνατότητα στους μικρούς/ες μαθητές/τριες κόβοντας, κολλώντας και  συγκρίνοντας τμήματα γεωμετρικών σχημάτων που αντιπροσωπεύουν την ακέραια μονάδα, να κατανοήσουν τις έννοιες κλασματική μονάδα και κλασματικός αριθμός. Να δημιουργήσουν, να διαβάσουν και να συγκρίνουν τα δικά τους κλάσματα (μονάδες ή αριθμούς).
  • Οκτώ φύλλα εργασίας που εισάγουν με απλό τρόπο τους μικρούς/ες μαθητές/τριες στις έννοιες δεκαδικό κλάσμα και δεκαδικός αριθμός. Οι μικροί/ές μαθητές/τριες δημιουργούν  δεκαδικά κλάσματα και τα εκφράζουν ως δεκαδικούς αριθμούς. Διαβάζουν, γράφουν και συγκρίνουν δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς.