ΤΡΥΠΩΝΑΣ Ο ΦΑΦΑΓΑΛΟΣ (εικογράφηση και δραματοποίηση κειμένου)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της τάξης μας εικονογραφούν και δραματοποιούν το κείμενο της Γλώσσας με τίτλο «Τρύπωνας ο φαφαγάλος».