ΜΙΝΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ – ΟΙ ΜΠΟΜΠΙΡΕΣ (Β΄-Στ΄)