ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΕΡΟΣ 1) -«ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940»

Το πρόγραμμα με θέμα «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και παρουσιάστηκε το σχολικό έτος 2013 -2014. Η διάρκειά του κάλυψε όλο το διδακτικό έτος και η θεματολογία του, αφορούσε σε θέματα πολιτιστικά και θέματα αγωγής υγείας.

Προσαρμόστηκε στη ροή του σχολικού προγράμματος και συνδέθηκε με μαθήματα της Στ΄ τάξης, όπως Γλώσσα, Ιστορία, Μουσική, Ευέλικτη Ζώνη, Θρησκευτικά και Γεωγραφία.

Αποτελείται από 4 μέρη.

(ΜΕΡΟΣ 1): 

«ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940»

  • Το τελικό προϊόν του 1ου μέρους ήταν ένα  ηλεκτρονικό βιβλίο των παιδιών που βρίσκεται στη διεύθυνση: http://6dim-naous.ima.sch.gr/?p=3736

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ