ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΕΡΟΣ 4) «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΄21»

Το πρόγραμμα με θέμα «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ « σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και παρουσιάστηκε το σχολικό έτος 2013 -2014. Η διάρκειά του κάλυψε όλο το διδακτικό έτος και η θεματολογία του, αφορούσε σε θέματα πολιτιστικά και θέματα αγωγής υγείας.

Προσαρμόστηκε στη ροή του σχολικού προγράμματος και συνδέθηκε με μαθήματα της Στ΄ τάξης, όπως Γλώσσα, Ιστορία, Μουσική, Ευέλικτη Ζώνη, Θρησκευτικά και Γεωγραφία.

Αποτελείται από 4 μέρη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

(ΜΕΡΟΣ 4):

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 21»

Τα videos που ακολουθούν είναι μέρος του τελικού προϊόντος του 4ου μέρους του προγράμματος:

Εισαγωγικό video καλωσορίσματος στη γιορτή του σχολείου.

Το ιστορικό της Επανάστασης του Γένους

Ατομική εργασία μαθήτριας για το Ολοκαύτωμα της Νάουσας