ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ (Β΄ και Ε΄ τάξεις)

Εθελοντισμός – Διαμεσολάβηση

ΘΕΜΑ: Εγώ και η κοινωνία

(Βασισμένο στο ομότιτλο σχέδιο μαθήματος της Βάιας Μανώλη)

Σχέδιο εργασίας και διαδραστικά φύλλα εργασίας

Α. Σχέδιο εργασίαςΛήψη αρχείου

Β. Διαδραστικά φύλλα εργασίας

 1. Φ.Ε.1- Ιστορίες πίσω από εικόνες
  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Εγώ και η Κοινωνία: https://www.liveworksheets.com/hg3050487vb
 2. Φ.Ε.2- Ιστορίες πίσω από εικόνες
  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Εγώ και η Κοινωνία: https://www.liveworksheets.com/gg3050492kx
 3. Φ.Ε.3- Ιστορίες πίσω από εικόνες
  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Εγώ και η Κοινωνία: https://www.liveworksheets.com/ey3050497xp
 4. Φ.Ε.4- Ιστορίες πίσω από εικόνες
  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Εγώ και η Κοινωνία: https://www.liveworksheets.com/et3050505us
 5. Φ.Ε.5- Ιστορίες πίσω από εικόνες
  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Εγώ και η Κοινωνία: https://www.liveworksheets.com/ur3050508mi
 6. Φ.Ε.6 ΑΥΤΟ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – Εγώ και η Κοινωνία
  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Εγώ και η Κοινωνία: https://www.liveworksheets.com/ft3050514lp