ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ –  ΕΥ ΖΗΝ (Β΄ και Ε΄ τάξεις)

Ψυχική και Συναισθηματική υγεία – Πρόληψη

ΘΕΜΑ: Οι ανάγκη σου είναι και ανάγκη μου – Μαζί μπορούμε

(Βασισμένο στο σχέδιο μαθήματος με τίτλο «Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα, Πάντα με Βλέμμα Θετικό..!» του Νικόλαου Θ. Καμέα)

Σχέδιο εργασίας και διαδραστικά φύλλα εργασίας

Α. Σχέδιο εργασίαςΛήψη αρχείου

Β. Διαδραστικά φύλλα εργασίας

 1. Δημιουργώντας μία τάξη που ενδιαφέρεται: https://www.liveworksheets.com/is2528383qv
 2. Οι κανόνες της τάξης μας: https://www.liveworksheets.com/as2609148qa
 3. Τι είναι η ταυτότητα: https://www.liveworksheets.com/ys2528463fn
 4. Οι ανάγκες μου είναι και ανάγκες σου…ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ: https://www.liveworksheets.com/zd2528524mi
 5. Η ανάγκη σου είναι και δική μου ανάγκη: https://www.liveworksheets.com/nm2528609ig
 6. Περιγραφική αυτο-αξιολόγηση: https://www.liveworksheets.com/hp2528666ym

 

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Β΄ και Ε΄ τάξεις)

Φυσικές καταστροφές – Πολιτική προστασία

ΘΕΜΑ: Κλιματική αλλαγή: Αίτια, επιπτώσεις και δυνατότητες παρέμβασης

(Βασισμένο στο ομότιτλο σχέδιο μαθήματος του Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου)

Σχέδιο εργασίας και διαδραστικά φύλλα εργασίας

Α. Σχέδιο εργασίαςΛήψη αρχείου

Β. Διαδραστικά φύλλα εργασίας

 1. Κλιματική αλλαγή: Αίτια, επιπτώσεις και δυνατότητες παρέμβασης -1
  Εργαστήριο 1: Ένας καυτός κόσμος:https://www.liveworksheets.com/jl2788269bc
 2. Κλιματική αλλαγή: Αίτια, επιπτώσεις και δυνατότητες παρέμβασης -2
  Εργαστήριο 2: Ζητήματα κλιματικής δικαιοσύνης
  : https://www.liveworksheets.com/qd2794313lo
 3. Κλιματική αλλαγή: Αίτια, επιπτώσεις και δυνατότητες παρέμβασης -3
  εργαστήριο 3: Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
  : https://www.liveworksheets.com/no2796317ag
 4. Κλιματική αλλαγή: Αίτια, επιπτώσεις και δυνατότητες παρέμβασης -4
  εργαστήριο 4:Ένας κόσμος συνδεδεμένος
  : https://www.liveworksheets.com/zn2798298zu
 5. Κλιματική αλλαγή: Αίτια, επιπτώσεις και δυνατότητες παρέμβασης -5
  εργαστήριο 5: κατασκευή ενημερωτικού φυλλάδιου
  : https://www.liveworksheets.com/zn2798298zu
 6. Κλιματική αλλαγή: Αίτια, επιπτώσεις και δυνατότητες παρέμβασης -6
  εργαστήριο 6: φυλλάδιο αυτοαξιολόγησης
  : https://www.liveworksheets.com/re2798502xn

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Κλιματική αλλαγή: Αίτια: https://www.liveworksheets.com/lx2722068qo
 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Κλιματική αλλαγή: δυνατότητες παρέμβασης: https://www.liveworksheets.com/id2722309cp

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ (Β΄ και Ε΄ τάξεις)

Εθελοντισμός – Διαμεσολάβηση

ΘΕΜΑ: Εγώ και η κοινωνία

(Βασισμένο στο ομότιτλο σχέδιο μαθήματος της Βάιας Μανώλη)

Σχέδιο εργασίας και διαδραστικά φύλλα εργασίας

Α. Σχέδιο εργασίαςΛήψη αρχείου

Β. Διαδραστικά φύλλα εργασίας

 1. Φ.Ε.1- Ιστορίες πίσω από εικόνες
  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Εγώ και η Κοινωνία
  : https://www.liveworksheets.com/hg3050487vb
 2. Φ.Ε.2- Ιστορίες πίσω από εικόνες
  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Εγώ και η Κοινωνία
  : https://www.liveworksheets.com/gg3050492kx
 3. Φ.Ε.3- Ιστορίες πίσω από εικόνες
  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Εγώ και η Κοινωνία
  : https://www.liveworksheets.com/ey3050497xp
 4. Φ.Ε.4- Ιστορίες πίσω από εικόνες
  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Εγώ και η Κοινωνία
  : https://www.liveworksheets.com/et3050505us
 5. Φ.Ε.5- Ιστορίες πίσω από εικόνες
  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Εγώ και η Κοινωνία
  : https://www.liveworksheets.com/ur3050508mi
 6. Φ.Ε.6 ΑΥΤΟ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – Εγώ και η Κοινωνία
  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Εγώ και η Κοινωνία
  : https://www.liveworksheets.com/ft3050514lp

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β΄ και Ε΄ τάξεις)

Δημιουργική σκέψη και καινοτομία

ΘΕΜΑ: Ψηφιακή Παιδεία – Ασφαλές Διαδίκτυο

(Βασισμένο στο σχέδιο μαθήματος “Ψηφιακή παιδεία: Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο του Αλέξανδρου Καπανιάρη)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Σχέδιο εργασίαςΛήψη αρχείου

Β. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Φ.Ε.1Α – Κώδικας συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο
  Εργαστήρια δεξιοτήτων – Δημιουργώ και Καινοτομώ – Ψηφιακή παιδεία: Ασφαλές διαδίκτυο:https://www.liveworksheets.com/un2962873mq
 2. Φ.Ε. 1Β Κριτική σκέψη στο Διαδίκτυο
  Εργαστήρια δεξιοτήτων – Δημιουργώ και Καινοτομώ – Ψηφιακή παιδεία: Ασφαλές διαδίκτυο: https://www.liveworksheets.com/rr2962897re
 3. Φ.Ε. 2 – copyright στο διαδίκτυο
  Εργαστήρια δεξιοτήτων – Δημιουργώ και Καινοτομώ – Ψηφιακή παιδεία: Ασφαλές διαδίκτυο
  : https://www.liveworksheets.com/md2962903sy
 4. Φ.Ε. 3 – Δημοσιεύω με σεβασμό στον εαυτό μου και τους άλλους
  Εργαστήρια δεξιοτήτων – Δημιουργώ και Καινοτομώ – Ψηφιακή παιδεία: Ασφαλές διαδίκτυο
  : https://www.liveworksheets.com/sr2962909ks
 5. Φ.Ε. 4Α – Εικονική δημιουργία λογαριασμού email
  Εργαστήρια δεξιοτήτων – Δημιουργώ και Καινοτομώ – Ψηφιακή παιδεία: Ασφαλές διαδίκτυο
  : https://www.liveworksheets.com/rp2962914bj
 6. Φ.Ε. 4Β – Διαδικτυακός Εκφοβισμός
  Εργαστήρια δεξιοτήτων – Δημιουργώ και Καινοτομώ – Ψηφιακή παιδεία: Ασφαλές διαδίκτυο
  : https://www.liveworksheets.com/qx2962919pr
 7. Φ.Ε.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο
  Εργαστήρια δεξιοτήτων – Δημιουργώ και Καινοτομώ – Ψηφιακή παιδεία: Ασφαλές διαδίκτυο
  : https://www.liveworksheets.com/vv2962928cj
 8. Φ.Ε.5Β – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  Εργαστήρια δεξιοτήτων – Δημιουργώ και Καινοτομώ – Ψηφιακή παιδεία: Ασφαλές διαδίκτυο
  :
  https://www.liveworksheets.com/uo2962933ff