Η μέθοδος «καπελάκια» – Μια απλή μέθοδος για να μετατρέψω δύο κλάσματα σε ομώνυμα

Για να συγκρίνω, να διατάξω, αλλά και να προσθέσω ή να αφαιρέσω κλάσματα πρέπει πρώτα να τα μετατρέψω σε ομώνυμα.

Η μέθοδος «καπελάκια» μού εξασφαλίζει έναν εύκολο τρόπο να μετατρέψω τα κλάσματα σε ομώνυμα.

Στο παράδειγμα που ακολουθεί μετατρέπω τα κλάσματα σε ομώνυμα για να μπορέσω να τα συγκρίνω.

καπελάκια

Εφαρμόζω όσα έμαθα στο διαδραστικό φύλλο εργασίας: https://www.liveworksheets.com/mn2702127of