ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΑΨΗΦΙΩΝ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ_1

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΞΙΑ ΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ Ε.Κ.Π

ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

Η ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ -ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ Η ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΤΕΡΩΝΥΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ (2)

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ

ΜΕΙΚΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΟΙ 4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ, ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ, ΜΕΙΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΣΕ ΟΜΩΝΥΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 1.000.000