ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΑΨΗΦΙΩΝ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΞΙΑ ΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ Ε.Κ.Π

ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

Η ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ -ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ Η ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΤΕΡΩΝΥΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ (2)

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ

ΜΕΙΚΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΟΙ 4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ, ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ, ΜΕΙΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΣΕ ΟΜΩΝΥΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 1.000.000